Ga naar content

De vloer van de groenteverwerkingsruimte werd razendsnel gerenoveerd, wat heeft geresulteerd in een HACCP-gecertificeerd antislip vloer met geïntegreerd gootwerk. Deze renovatie werd uitgevoerd in 10 fases, waarbij in totaal ca. 2400 m2 bij de marktleider in de vers food branche. De renovatie was niet alleen snel, maar ook van hoge kwaliteit, kostenefficiënt en met garantie. Bovendien werd er rekening gehouden met de bedrijfsprocessen, waardoor de werkzaamheden nauwelijks stil kwamen te liggen. De totale duur van de renovatie was slechts 4 dagen. Nade renovatie kon de productie direct kon worden hervat. 

Veilig, hygiënisch en efficiënt
Bij de grootste fresh food company van Europa worden 18 uur per dag en 7 dagen per week, versgesneden, panklare groenten verwerkt. Sla, kookgroenten, spinazie, boerenkool en tal van andere groenten worden voorbereid voor thuis. Verdeeld over 140 verschillende producten verlaten per week 3,5 miljoen verpakkingen de fabriek op weg naar de supermarkten. Veiligheid, hygiëne en efficiency staan centraal bij de groenteverwerking en dat geldt ook voor vloeren waarop de productie plaatsvindt.

Productdetails

Branche: AGF
Dienst: renovatie 

Opdrachtgever: Koninklijke Vezet B.V. 
Plaats: Warmenhuizen
Vloeroppervlak: 2.400 m²
Opleveringsjaar: 2021

Producten
Bedrijfsvloer: Ucrete DP10 BC6

Aanleiding renovatie vloer
De vloerafwerking in de fabriek in Warmenhuizen voldeed niet meer aan de wet- en regelgeving die voor vloeren in de groenteverwerking geldt. Deze vloer, destijds door Ruys Vloeren gelegd, heeft ruim 25 jaar onder de zwaarste omstandigheden gefunctioneerd en het was nu tijd voor renovatie! 

Ons advies voor een zwaar te belasten antislip vloer
Voor de renovatie vloer is een Ucrete DP10 BC6 afwerking geadviseerd. Deze is (én blijft) mechanisch, thermisch, organisch zeer zwaar te belasten en is eenvoudig te reinigen. Dit HACCP-gecertificeerde vloersysteem is vloeistofdicht en in meerdere profielen leverbaar. Als antislip vloer groenteverwerking is Ucrete DP10 aangeraden met een slipweerstand van 45-50 en een oppervlakteprofiel van R11.

Werkwijze 
Ten eerste zijn de losliggende vloerdelen weggehakt en ingeslepen, de nabij grote schades zijn ankers verlijmd met MasterFlow 960 ankerlijm en er is wapening geplaatst. Vervolgens is er het een en ander aangegoten met MasterEmaco T1200 PG, een vezel versterkte ondersabelings- en reparatiemortel. Na droging van de vloersectie is de ondergrond opgeruwd d.m.v. stofarm kogelstralen en diamantschuren/schaven.

Hierna is het bestaande gootwerk aangepast door deze 15 cm aan beide zijden in te zagen, rondom de ondergrond te saneren zodat als extra verankering een dubbele kraag gelast kon worden. Langs beide zijden van de goot zijn ankers geplaatst, de ontstane sleuven aangeheeld en tot slot verankeringsgroeven voor applicatie van de Ucrete DP10 BC6 geplaatst.

Na deze voorbehandeling van de renovatie vloer is Ucrete DP10 BC6 aangebracht. Achtereenvolgens is de Ucrete Basecoat in een dikte van 6 mm aangebracht, deze voorzien van instrooizand en afgewerkt met de Ucrete Topcoat in de kleur groen.

Lees meer over ons werk in deze sector AGF

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan of ontvang meer informatie.  
Edwin Slingerland, algemeen directeur SR Vloeren

Meer van ons werk zien?

Bekijk onze referenties in nieuwbouw, renovatie en onderhoud.