Ga naar content
Vorige Ruys Groep 50 jaar!
Volgende Zomersluiting

Bij het vijftig jarig jubileum van de Ruys Groep, dat 6 juni in het bijzijn van familie, klanten en relaties werd gevierd op het hoofdkantoor in Apeldoorn, werd € 6.200,- ingezameld voor 'The Hunger Project'. The Hunger Project is een internationale organisatie die investeert in de kracht van mensen in Afrika, Zuid-Azië en Latijns-Amerika, om zo een einde te maken aan honger voor iedereen. 

Gasten van het jubileumfeest, waar gezamenlijk vooruit werd geblikt op de kansen en benodigdheden van de voedselfabriek in 2050, werden gevraagd om een bijdrage voor deze organisatie. Hendrik Ruys koos dit goede doel, omdat hij zelf actief betrokking is bij een project in Oeganda en daar veel mogelijkheden ziet om boeren een betere toekomst te bieden. Het werk van The Hunger Project sluit daar mooi bij aan.

Gezamenlijk werd een mooi bedrag van € 6.200,- ingezameld voor The Hunger Project. Deze internationale organisatie werk met een geïntegreerde aanpak aan alle oorzaken van honger tegelijkertijd. Dus niet met voedselhulp, maar met duurzame en lokale oplossingen. En niet met liefdadigheid, maar met gelijkwaardige partnerschappen en lokaal eigenaarschap. Met als belangrijkste ingrediënt: de mensen met honger zélf. 

''De aanpak van The Hunger Project past goed in mijn denkwijze om mensen zelfredzaam te maken'', legt Hendrik Ruys uit. ''De bedoeling is om mensen lokaal te helpen, met kennisoverdracht en trainingsmogelijkheden, zodat ze hun eigen situatie kunnen verbeteren. We zullen nu met The Hunger Project in gesprek gaan hoe we elkaar nog meer kunnen versterken. Ik bedank iedereen heel hartelijk die een bijdrage aan deze fantastische opbrengst heeft geleverd.'' 

Wil je meer weten over The Hunger Project? Neem een kijkje op hun website of lees het artikel waarin in vogelvlucht wordt uitgelegd hoe The Hunger Project honger en armoede de wereld uit wil krijgen

Vorige Ruys Groep 50 jaar!
Volgende Zomersluiting