Ga naar content
Vorige Een functionele of een esthetische vloer?
Volgende Een goede vloercalculatie

Omdat veel van onze klanten voedsel produceren, staat voedselveiligheid hoog in het vaandel. Het moet namelijk voldoen aan speciale HACCP- regels, BRC of IFS normen omtrent hygiëne. Persoonlijke veiligheid is ook van belang bij bedrijven die geen voedsel produceren en dus niets met deze regelgeving te maken hebben. In dit blog gaan we graag in op de risico’s van uitglijden en het verhogen van de veiligheid op de werkvloer door de juiste vloer te kiezen. 

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat tijdens de productie de geldende hygiëne regels in acht zijn genomen. Daarom is hygiëne tijdens de gehele productie een belangrijk aandachtspunt, evenals de controle op de grondstoffen en het logistieke proces. Om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen, is er een regelgeving gemaakt. HACCP, wat staat voor Hazard Analysis on Critical Control Points, is de meest bekende, maar ook BRC (British Retail Consortium) en IFS (International Food Standard) zijn normen en certificaten voor een veilige en hygiënische omgeving die veel gebruikt worden bij Nederlandse voedselverwerkers. De regelgeving zorgt ervoor dat voedsel uiteindelijk met een gerust hart geconsumeerd kan worden. In het belang van de voedselveiligheid draagt de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), voorheen Keuringsdienst van Waren, zorg voor controle op de regelgeving.

Voor wie geldt de regelgeving
HACCP, BRC en/of IFS is van toepassing op elk bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen en/of diervoeders. Levensmiddelen zijn alle eet- en drinkwaren, maar ook grondstoffen en hulpstoffen zoals conserveringsmiddelen die worden toegevoegd of gebruikt in een levensmiddel.

Veiligheid op de werkvloer
Naast de voedselveiligheid in het algemeen is ook de persoonlijke veiligheid van mensen die werken in de voedingsindustrie een kernpunt van de regelgeving. Jaarlijks gebeuren er in Nederland (te)veel ongelukken als gevolg van uitglijden op gladde of natte vloeren. Behalve persoonlijk leed kan een val ook vervelende juridische gevolgen hebben voor de eigenaar of beheerder van het bedrijfspand. Voor de veiligheid op de werkvloer, waarbij dus zowel voedselveiligheid als persoonlijke veiligheid een rol spelen, moet daarom de juiste vloer worden gekozen. Naast de regelgeving speelt natuurlijk ook de mechanische en chemische belastingen een belangrijke rol. 

Vast, stabiel en stroef
Persoonlijke veiligheid is ook van belang bij bedrijven die geen voedsel produceren. Vanuit Arbo regelgeving (Arbobesluit 3.11) worden daarom specifieke eisen gesteld aan de werkvloer. Zo moet een werkvloer vrij zijn van oneffenheden en gevaarlijke hellingen. Een goede vloer dient zoveel mogelijk vast, stabiel en stroef te zijn. Daarbij moet de werkvloer ten behoeve van de hygiëne zo goed mogelijk kunnen worden schoongemaakt en onderhouden. 

Verhoogd risico op uitglijden
Uitglijden kan veroorzaakt worden door o.a. de volgende factoren. 

  • Vervuiling van de vloer (olie, chemicaliën, water, fijnstof)
  • Een te glad oppervlak van de vloer (onvoldoende slipweerstand/wrijvingscoëfficiënt)
  • Klimaatomstandigheden zoals kou, vorst en regen
  • Verkeerd schoeisel met een (te) gladde zool
  • Onveilige werkmethode, bijvoorbeeld tijdens de reiniging van de vloer met schoonmaakmiddelen
  • Lekkage op de vloer tijdens het productieproces

Een veilige oplossing
Al met al is het dus in het kader van veiligheid helemaal geen eenvoudige opgave om de juiste vloer te kiezen. De Ruys Groep is gespecialiseerd in vloeren en wij bieden voor elke situatie een vloeroplossing. Als antislip-specialist zorgen wij voor een geschikte vloer met voldoende antislip, die correct verlegd is om een bedrijfszekere en veilige oplossing te geven. De mate van antislip kan goed getest worden. Wij doen dit regelmatig, waardoor onze vloeren gegarandeerd aan de eisen voldoen. De Duitse R-waarden (R9 t/m R13) worden in het lab getest en de NEM-EN 13036-4 test antislip waarden in het werk.

Samengevat
Of u nu een vloer nodig heeft die voldoet aan hygiëne regelgeving of arbo regels, het is altijd belangrijk om aan de veiligheid te denken en het uitglijden te voorkomen. Er zijn meerdere mogelijkheden om een vaste, stabiele, stroeve vloer te realiseren die ook goed en makkelijk te reinigen is. Laat u goed adviseren welke vloeroplossing het beste bij uw situatie past.

Hein Steeman algemeen manager De Bedrijfsvloer

Contact

Neem voor een vrijblijvend advies over de beste vloer voor uw bedrijf contact met ons op.
Hein Steeman, algemeen manager De Bedrijfsvloer
Vorige Een functionele of een esthetische vloer?
Volgende Een goede vloercalculatie