Ga naar content
Vorige Tips voor een veilige werkvloer
Volgende Over wandaansluitingen en vloerbeëindigingen

“Geef even een prijsje voor een vloer?”; “Wat is de standaardprijs voor een cementdekvloer?”, of “Doe mij de goedkoopste vloeroplossing?” zijn vragen die in de vloerenbranche regelmatig gesteld worden. Als het zo simpel was, hadden we makkelijk werk gehad. Om echter tot een goede en scherpe offerte te komen waar een klant écht wat aan heeft, hanteren wij maatwerk.

Omdat de aanvraag van de klant vaak uniek is, wegen de bedrijven van de Ruys Groep meerdere aspecten mee die nodig zijn voor een goede calculatie. 

Welke zaken zijn belangrijk voor een scherpe calculatie
Om een duidelijke offerte te maken, zodat de klant weet wat er bedoeld wordt en wat hij/zij precies mag verwachten, nemen wij de volgende aspecten mee in de calculatie van een vloeroplossing:


  • De omgeving; nieuwbouw of renovatie;
  • De staat van de huidige vloer;
  • Een eventueel aanwezig bestek (met of zonder tekeningen);
  • De beste vloer-, afwatering- en/of wandbeschermingsoplossing en eventuele alternatieven.

Een vloer voor een nieuwbouw of renovatie?
Vloeren produceren in een nieuwbouwsituatie, of als renovatieproject vragen om een verschillende aanpak. In het huidige economische klimaat wordt vaak de bestaande huisvesting gerenoveerd, dus daar zoomen we nu op in: om alle uitgangspunten duidelijk te krijgen voor een calculatie is het belangrijk in kaart te brengen hoe de huidige situatie is. En welke eindsituatie wenselijk is. Tijdens klantbezoek maken we daarom veel foto’s, schetsen we de situatie om deze in kaart te brengen en bespreken de wensen. Natuurlijk bekijken we ook wat er technisch mogelijk is om een goede, nieuwe vloer te krijgen.


De staat van de huidige vloer

Als er al een bedrijfsvloer ligt, is het de goedkoopste oplossing om over de bestaande vloer een nieuwe vloerafwerking aan te brengen, of een nieuwe vloer te maken. Het komt helaas ook voor dat de bestaande vloer dermate slecht is, dat de bovenste laag van de vloer gefreesd moet worden, of zelfs de gehele vloer gesloopt moet worden. Bij een renovatieproject kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een boorkern te nemen om zo de kwaliteit van de onderliggende vloer goed te kunnen beoordelen. Voor een correcte calculatie beoordelen we daarnaast de huidige staat van kitnaden, putten en/of goten, plinten langs de wand en eventuele stootbanden als wandbescherming.Bestek en bestektekeningen
Bij nieuwbouw is er meestal een bestek aanwezig. De architect heeft deze opgesteld voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Bij een renovatie zijn bestektekeningen ook handig, maar als deze er niet zijn, dan benutten we het voortraject om zoveel mogelijk te weten te komen en de juiste maatvoering en voorwaarden te verzamelen.

De daadwerkelijke calculatie
Als alle uitgangspunten bekend zijn, kan gestart worden met de calculatie van een project. Hoe meer gegevens bekend zijn, des te nauwkeuriger kan de calculatie worden gemaakt en des te scherper er een prijs kan worden gegeven. Voor de calculatie hanteren we per vloertype calculatienormen. Denk hierbij aan de materiaalbehoefte, het aantal uren of mandagen dat nodig is om het project te realiseren en welk materieel nodig is.

De offerte
In de offerte omschrijven we vervolgens wat wel en niet in de calculatie is mee genomen. Wij hebben de voorkeur om de offerte te presenteren als een werkomschrijving met een vast bedrag aan kosten, oftewel de aanneemsom. Hierbij kan een opdrachtgever in één oogopslag zien wat hij/zij krijgt en wat de totaalkosten van de geoffreerde vloerafwerkingen bedragen.Alternatieven

Om de beste vloeroplossing te bieden, denken we graag mee in het gehele traject. Het kan voorkomen dat in het bestek een bepaald vloertype staat opgenomen, waarvoor wij ook een goed alternatief kunnen bieden. Wij schromen dan niet om een alternatieve oplossing aan te bieden; als er geen nadelige gevolgen zijn voor de kwaliteit van de vloer, maar waarmee de kosten gedrukt kunnen worden, dan vinden wij het onze taak om ook díe oplossing aan te dragen. Een paar voorbeelden:


  • De voorgeschreven dikte van een dekvloer kan verkleind worden naar een verantwoorde dikte, waardoor materiaal en arbeid kunnen worden bespaard en zelfs kwalitatief een betere dekvloer kan worden verkregen;

  • Door een alternatieve afwerkvloer toe te passen kan een arbeidsgang worden vermeden;

  • We adviseren een dekvloer die snel belast kan worden, zodat de eindgebruiker snel(ler) de productie kan hervatten.Werkzaamheden visualiseren

Een klant houdt er niet van om achteraf met onverwachte kosten te worden geconfronteerd. Wij houden daar ook niet van. Om dit te voorkomen, visualiseren wij vooraf graag wat waar gemaakt wordt. Met detailtekeningen en beelden laten we ook zien op welke manier. Op die manier is niet alleen in de offerte te lezen wat onze werkzaamheden inhouden, maar kan dit ook op tekening worden bekeken. 

Samengevat

Voor het maken van een goede calculatie is een gedegen vooronderzoek nodig, om onduidelijkheden te voorkomen en een scherpe prijs te kunnen berekenen.


Lodewijk Beringen

Contact

Een offerte op maat voor uw vloer?
Lodewijk Beringen, commerciële binnendienst & calculator Ruys Vloeren
Vorige Tips voor een veilige werkvloer
Volgende Over wandaansluitingen en vloerbeëindigingen