Ga naar content

Ruys is dé specialist in sectoren waar hoge eisen aan de vloer worden gesteld. Daarom komen wij graag over de vloer bij onder meer voedselverwerkende bedrijven, zware industrie, distributie en opslag, automotive en farmacie. Met al onze vakbekwame medewerkers zorgen wij voor synergie in vloeren expertise.

Wij hebben veel ervaring in onderhoud, renovatie en nieuwbouw, werken volgens de meest actuele regels en kwaliteitsstandaarden en zijn op de hoogte van alle eisen met betrekking tot duurzaam bouwen volgens BREEAM. Dit wordt onder meer bevestigd in de door ons behaalde certificaten. Een overzicht hiervan wordt onderaan getoond.

EHEDG member

De Ruys Groep is lid van EHEDG waardoor wij aangetoond bekwaam zijn in deskundigheid op het gebied van hygiënisch ontwerp en engineering met betrekking tot het verbeteren van de voedselveiligheid en -kwaliteit.