Ga naar content

Een schone en veilige vloer is in iedere sector belangrijk. Zo ook in de brood- en banketsector. In beide sectoren wordt de vloer intensief gebruikt én schoongemaakt, waardoor een geschikte bedrijfsvloer ontzettend belangrijk is. De Ruys Groep kan hierin voorzien! Wij hebben veel kennis van de productieprocessen in (banket)bakkerijen. Toch verschillen deze twee subsectoren van elkaar in diverse opzichten. Bij de productie van brood is het uitglijdgevaar groot door droge meel resten dat op de grond terechtkomt terwijl bij de banketsector het risico op uitglijden wordt veroorzaakt door de natte producten waarmee wordt gewerkt. In beide sectoren realiseert de Ruys Groep een passende vloeroplossing met de juiste eigenschappen om veiligheid en hygiëne te garanderen.

De uitdagingen voor een vloer in de brood- en banketsector

In de brood- en banketsector moet de vloer aan zeer uiteenlopende eisen voldoen en zijn er diverse uitdagingen. Door meer dan 40 jaar ervaring in deze branche weet de Ruys Groep wat deze uitdagingen zijn, en kunnen wij de geschikte vloer adviseren en verleggen in uw brood- of banketzaak. 

Vervangen bakkerijvloer

De Ruys Groep is specialis in het renoveren van een bedrijfsvloer met een hygiënische en snelle maar duurzame vloeroplossing. 

Bakkersland Ucrete bedrijfsvloer

Het gevaar van gladheid in de brood- en banketsector

Bij het produceren en verwerken van brood kan het voorkomen dat het droge meel op de vloer terechtkomt. Dit kan een laagje gaan vormen en zorgt voor een gladde vloer, waardoor er een kans bestaat tot uitglijden. In de broodsector leveren wij daarom vloeren met een zogenaamde 'sinaasappelhuid': een lichte profilering in de vloer die ervoor zorgt dat de vloer een ruwe structuur heeft en de kans op uitglijden verkleint. De reden voor het aanbrengen van deze sinaasappelhuid is omdat in de broodindustrie de vloer voornamelijk droog wordt gereinigd, waardoor een antisliplaag minder van belang is.

De banketindustrie is daarentegen een natte industrie. Er wordt vaak gewerkt in vochtige werkomgevingen door de vullingen die toegevoegd worden aan het banket, denk hierbij aan crème, compote en slagroom. Daarnaast worden de vloeren hier meestal met water gereinigd. In banketbedrijven wordt er daarom een antisliplaag aangebracht op de vloer, waardoor ook hier de gladheid wordt verminderd. 

Bakkersland Ucrete bedrijfsvloer

De grote temperatuursverschillen in de brood- en banketsector

Bij het produceren van brood en banket is er sprake van grote temperatuursverschillen. Hete broodkarren gaan de oven in en uit, om vervolgens in de koelcellen te worden geplaatst. Een industrievloer die bestand is tegen deze extreme temperuursschommelingen is een passende vloeroplossing die de Ruys Groep voor u heeft! 

De transportbewegingen in de brood- en banketsector

In de brood- en banketsector zijn er vele transportbewegingen van ingaande en uitgaande expeditie van producten. De vloeren van de Ruys Groep zijn slijtvast en bestand tegen zwaargewicht en mechanische weerstand. Ook bieden wij verschillende soorten wandbescherming aan, om de muur te beschermen tegen pallets, karren en andere transportmiddelen die de wand kunnen beschadigen.

Een hygiënische vloer in de brood- en banketsector

In de brood- en banketsector speelt hygiëne ook een belangrijke rol. De vloeren in deze sectoren worden meestal dagelijks en met diverse chemicaliën schoongemaakt. Om deze reden is het belangrijk dat de vloer makkelijk reinigbaar is én bestand is tegen deze chemische schoonmaakmiddelen. Ook is in de banketsector een goede afwatering van belang, om water af te voeren. De Ruys Groep laat de vloeren naadloos aansluiten met de afwatering, zodat er geen kieren of naden kunnen ontstaan waar vuil of bacteriën zich kunnen ophopen. Wij realiseren industrievloeren die zowel bestand zijn tegen chemische middelen, als geschikte afwateringssystemen voor uw bedrijf in de brood- of banketsector.


Bakkersland Ucrete bedrijfsvloer
Ucrete bedrijfsvloer bakkersland

De sectoren waar onze vloeren geschikt zijn

De vloeren voor de brood- en banketindustrie worden in diverse typen bedrijven verlegd: 

  • Brood; 
  • Belegde broodjes; 
  • Banket. 

De meest geschikte vloeren in de brood- en banketindustrie

Referenties in de brood- en banketindustrie

logo Bakkerij Bacu
logo Roodenrijs

Vloeroplossing op maat?

Neem contact met ons op
Edwin Slingerland, directeur Ruys Groep