Ga naar content
Vorige De invloed van chemicaliën en temperaturen op de vloer
Volgende SR Vloeren schenkt therapeutische hangmatten aan een gezinshuis

Hechting is een essentiële voorwaarde voor een industriële vloerafwerking. De krachten die ontstaan tijdens transport, het vallen van lasten en dergelijke moeten naar de constructie worden overgebracht. Een goede hechting valt of staat met een goede voorbereiding en verschillende randvoorwaarden. Daar gaan we in dit blog zo beknopt mogelijk op in.

Het oppervlak waarop de afwerkvloer moet hechten, moet een hechtcapaciteit van minimaal 1.5 N/mm2 hebben. In de praktijk betekent dit dat de ondervloer ruw en zonder cementhuid moet zijn. En uiteraard ook zonder vervuiling van vet of dergelijke stoffen. De meest doeltreffende manier om dit te realiseren, is om de vloer stofvrij te stralen voor het aanbrengen van de dekvloer en/of afwerkvloer.

Let op vochtpercentage ondervloer
Ook de aspecten vocht en nabehandeling spelen een grote rol bij een goede hechting. Een cementgebonden vloer moet zodoende goed en volledig ingewaterd worden, terwijl bij kunststofvloeren het vochtpercentage in de ondervloer juist niet overschreden mag worden. Meestal is dat voor kunststofvloeren maximaal 4%, bij sommige speciale kunststoffen zoals Ucrete en Margia Crete kan het vochtpercentage in de ondervloer tot 10% zijn. Er kan een speciale hechtlaag nodig zijn alvorens de afwerkvloer kan worden aangebracht. Bij een cementgebonden vloer is dit een aanbrandlaag op basis van cement en lijm. Bij een kunststofvloer is dit een hechtlaag op basis van een primer of schraaplaag.

De vloer nabehandelen

Een vaak onderschat probleem is het nalaten van een goede nabehandeling. Het is niet alleen belangrijk  voor de afwerkvloer, maar ook voor de hechting. Als een vloer aan de bovenzijde te snel uitdroogt, omdat er bijvoorbeeld tocht in de ruimte is, dan wordt relatief teveel vocht uit het mengsel verdampt en kan de hechtlaag niet optimaal uitharden. Het risico wordt op losse plekken sterk verhoogd, met alle nadelige gevolgen van dien. Bij cementgebonden vloeren is een goede afdekking met folie en/of een curing compound dan ook essentieel.

De uithardingstijd van een vloer
Een ander aspect is de benodigde uithardingstijd, met name in de beginfase van het drogingsproces. Indien een vloer veel te vroeg belast wordt met zwaar rollend verkeer kan het effect ontstaan van een tapijt dat je voor je uitrolt en waardoor de hechting als het ware wordt losgetrokken. De noodzakelijke uithardingstijd is afhankelijk van het vloertype. Overigens zijn uithardingstijden met speciale toevoegingen sterk te verkorten. 

Randvoorwaarden
Vloeren kunnen met diverse materialen worden gelegd, maar die geven ook verschillende noodzakelijke randvoorwaarden. Door toevoegingen kunnen die soms nog aangepast worden. Belangrijk is dat duidelijk wordt aangegeven onder welke randvoorwaarden de vloer moet worden aangebracht. Als een ondergrond bijvoorbeeld constant nat of vochtig is, kan het gebruik van epoxy voor de afwerkvloer uitgesloten worden. Een ander voorbeeld: als een vloer een specifieke RAL kleur moet hebben, dan adviseren we geen cementgebonden afwerking te kiezen, omdat deze altijd kleurnuances zal hebben en in het begin ook ‘last’ van witte uittredende kalk.

Samengevat
Voor een goede hechting van de vloer zijn niet alleen het materiaal en vakmanschap van belang, ook de juiste systeemopbouw, nabehandeling en droogtijd zijn essentieel om de hechtcapaciteit te behalen. Laat u door een specialist goed informeren, zodat de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen.

Hein Steeman algemeen manager De Bedrijfsvloer

Contact

Wij vertellen u graag meer over ons brede aanbod van vloeren en vloeroplossingen.
Hein Steeman, algemeen manager De Bedrijfsvloer
Vorige De invloed van chemicaliën en temperaturen op de vloer
Volgende SR Vloeren schenkt therapeutische hangmatten aan een gezinshuis