Ga naar content
Vorige De MARGIA CRETE XL vloer
Volgende Een vloer en de essentie van hechting

Het aantal vloerafwerkingen is eindeloos, maar tijdens een gedegen inventarisatie zullen er aspecten naar voren komen, waardoor de keuze beperkt wordt. Individueel maatwerk blijft belangrijk, zeker als er in bijvoorbeeld een productiehal, of bij de reiniging van een sorteercentrum voor voedingsmiddelen bepaalde chemicaliën worden gebruikt. In dit blog gaan we in op de invloed die chemicaliën én temperaturen hebben op de vloer.

Het is een misvatting dat een kunststof vloerafwerking noodzakelijk is als er ook maar enige chemie op de vloer komt. Het is een feit dat cementgebonden vloeren zeer goed bestand zijn tegen een veelvoud van chemicaliën, mits dit alkalische chemicaliën cq. basis chemicaliën zijn. Deze chemicaliën hebben een pH 6 t/m pH 13. Wordt er gewerkt met zuurhoudende chemicaliën, die een pH hebben van pH 1 t/m pH 5, dan zal de cement worden aangetast, tenzij deze door impregneren of coatings additioneel wordt beschermd.

Temperatuur van de ruimte en/of vloeistoffen
De temperatuur in een ruimte is ook van groot belang. Een zuur wordt namelijk exponentieel sterker bij hogere temperaturen. Algemeen kan worden gesteld dat kunststofvloeren beter chemisch resistent zijn, maar ook hier zijn grenzen aan. Afhankelijk van het soort kunststof, PU of EP dat gebruikt wordt, geldt een andere mate resistentie. Nagenoeg geheel chemisch resistent zijn de Ucrete en MARGIA CRETE vloeren.

Temperatuur tempert ook de mogelijkheden
Ook zonder het gebruik van chemicaliën speelt de temperatuur een grote rol. Allereerst tijdens de applicatie van de vloer, maar ook de (soms sterk wisselende) temperaturen tijdens het gebruik van de vloer, zullen van invloed zijn op de te kiezen vloerafwerkingsmogelijkheden. Als er bijvoorbeeld constant bijna kokend water of andere vloeistoffen over de vloer lopen, is de keus beperkt tussen een Ucrete of MARGIA CRETE vloer. Cementgebonden, epoxy of polyurethaan gebonden vloeren kunnen hier simpelweg niet tegen.

Ucrete bedrijfsvloer Ruys Groep
Ucrete bedrijfsvloer Ruys Groep
MARGIA CRETE bedrijfsvloer

Het vriest of ’t dooit…
De andere kant van het spectrum kan tevens beperkend zijn. Bij vriestemperaturen moet rekening worden gehouden met materialen die krimpen en uitzetten. Dit geldt constructief ook voor temperatuurverschillen tussen verschillende ruimtes. Sterk wisselende temperaturen vergen nogal wat van de vloer; we vertellen u er graag over.

Esthetica eisen
In het algemeen zijn er qua esthetica meer mogelijkheden met kunststofvloeren dan met cementgebonden vloeren. Bij cementgebonden vloeren dient men rekening te houden met het feit dat temperatuur, relatieve vochtigheid en nabehandeling van invloed zijn op de uiteindelijke kleur en er dus normaliter kleurnuances zullen zijn. Lees hiervoor ook ons blog over hechting

Samengevat
Afhankelijk van de pH-waarde in chemicaliën die worden gebruikt, kan een cementgebonden vloer of een kunststof vloer de oplossing zijn. Maar er speelt meer: ook de temperatuur, de mate van temperatuurschommelingen en eventueel het gebruik van kokende vloeistoffen zijn elementen die de mogelijkheden van een vloerafwerking bepalen.

Contact

Wij vertellen u graag meer over ons brede aanbod van vloeren en vloeroplossingen.
Edwin Slingerland, algemeen directeur SR Vloeren
Vorige De MARGIA CRETE XL vloer
Volgende Een vloer en de essentie van hechting