Ga naar content
Vorige Over wandaansluitingen en vloerbeëindigingen
Volgende Vloeren onder afschot

De Ruys Groep komt bij heel veel bedrijven over de vloer. Zodra de gesprekken gaan over het vervangen van een industrievloer, of het maken van een geheel nieuwe vloer, horen we regelmatig wensen als ‘een beetje afschot’, ‘een gladde antislipvloer’ of ‘een vlakke strakke vloer’. In dit blog geven we graag meer duidelijkheid over de mogelijkheden en misverstanden die hierover bestaan.

Antislip of glad?
We begrijpen heel goed dat klanten het liefste een antislip vloer willen die glad is, maar laten we daar eerlijk over zijn: In de praktijk is een gladde antislip vloer niet mogelijk. We helpen klanten daarom graag om keuzes te maken en zullen bespreken welke mate van antislip precies noodzakelijk is. Bij vloeren met antislip moet rekening worden gehouden met de vloeistoffen en producten die op de vloer komen en wat de bergingscapaciteit van de vloer is. Als er alleen schoon water op de vloer komt is een geringe antislip vaak al voldoende. Maar komen er vetten, saus of andere producten op de vloer, dan is vaak een hoge mate van antislip nodig. Een antislip vloer is niet alleen voor de veiligheid van uw mensen, maar ook voor een efficiënte werkomgeving. Antislip zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat pallettrucks niet doorslippen. Een misverstand is dat een groter antislip profiel automatisch betekent dat de vloer moeilijker schoon te maken is. Het reinigingsgemak van de vloer is mede afhankelijk van de hakerigheid cq. hoekigheid van de antislip in de vloer. Maar ook van de stoffen die op de vloer komen en de cohesie tussen deze stoffen en de vloer.

“Houd er rekening mee dat het makkelijker is om een te ruwe vloer gladder te maken, dan een te gladde vloer op te ruwen.”
R-waarde antislipvloer
De meest gebruikte antislip kwalificatie is de Duitse R-waarde. Die gaat van R7 t/m R13. Deze waardes worden in het laboratorium getest. In Nederland kennen we ook de NEN-EN 13036-4, waar de SRT waardes in het werk gemeten worden en bijvoorbeeld een waarde van 35 – 65 als laag slip risico wordt aangeduid. Dit geeft zeker een goede indicatie, maar wij stellen ook dat een klant de eigen werkomgeving het beste kent, dus dat het naast een R-waarde kwalificatie ook zeker de moeite waard kan zijn om aan de hand van monsters en referenties met vergelijkbare productie een goede afweging te maken. We denken graag mee in een lange termijn antislip vloer, want een antislip die na 6 maanden intensief verkeer compleet glad gesleten is, brengt niet het beoogde resultaat. De slijtvastheid van de korrel waarmee een antislip vloer wordt gemaakt is erg belangrijk. In het algemeen kan worden gesteld dat van nature een cementgebonden vloer meer antislip is dan een kunststofgebonden vloer (aquaplaning effect). Bij kunststof vloeren is een polyurethaan vloer meer antislip dan een epoxyvloer. Wij adviseren en gebruiken meestal een hoogwaardige natuurgraniet met hoge slijtvastheid voor de antislip. Overigens hebben we ook andere zeer slijtvaste materialen die we toepassen, zoals een Korodur slijtlaag of Mandurax.

Afschot of plasvrij?
In de voedselverwerkende industrie is vanwege de keuringseisen en de dagelijkse schoonmaak vaak een vloer op afschot nodig. Over vloeren op afschot bestaat echter de nodige verwarring. In plaats van een vloer met een beetje afschot – zoals ons vaak om gevraagd wordt – spreken wij liever over de definitie van een plasvrije vloer. Als een vloer plasvrij moet zijn, moet deze uiteraard op afschot liggen. En om een plasvrije vloer te kunnen garanderen, is een afschot van 1% nodig. Dit is niet veel, maar wel het minimale dat nodig is om een plasvrije vloer te garanderen: 1 cm afschot per meter is noodzakelijk voor een plasvrije vloer. Minder dan 1 centimeter afschot is inderdaad ‘een beetje afschot’, maar dat maakt de vloer ook ‘een beetje plasserig’. Als u dat ook niet gewenst vindt, lees dan vooral ons blog over afschot details.
Ucrete bedrijfsvloer

Gegarandeerd een plasvrije vloer 
In de meeste gevallen wordt Ruys Vloeren geheel verantwoordelijk gesteld voor het afschot van de vloer. Vaak ligt de constructievloer echter vlak, waardoor het afschot geheel door ons geformeerd moet worden. Om een plasvrije vloer te garanderen, betekent dit meestal dat we de vloer van 40 tot 90, 100, 110 mm dik maken. De meest heldere omschrijving voor een vloer op afschot is dan ook om te eisen dat de vloer plasvrij wordt aangebracht. Deze beschrijving schept voor alle partijen duidelijkheid. Het is daarbij goed te weten dat vanwege de plastische eigenschappen van een constructieve beton een plasvrije vloer met beton niet te realiseren is. 

Waterpas of supervlak? 
Een ander misverstand waar wij in de praktijk regelmatig tegenaan lopen, is de eis dat een vloer vlak en strak moet zijn. Laten we ook hier eerlijk in zijn: Een 100% waterpas vloer bestaat niet. Er zijn altijd toleranties, al kunnen die heel klein zijn. In Nederland wordt de vlakheid van een vloer normtechnisch vastgesteld in de NEN 2747. In de NEN 2747 zijn 7 verschillende klassen van vlakheid gedefinieerd. De meeste vloeren in Nederland voldoen aan de standaard vlakheid binnen de klasse 4 en 5 en functioneren prima. 

Vloermarkeringen

Wanneer is een supervlakke vloer nodig
In bijzondere gevallen is een supervlakke vloer nodig. Er wordt dan om een vloer gevraagd, die moet voldoen aan klasse 1 vlakheid van de NEN 2747. Er kunnen ook buitenlandse normen gelden, zoals DIN 15185 of de TR034. Een zeer hoge mate van vlakheid is bijvoorbeeld noodzakelijk voor smalle gangen in hoogstapel magazijnen. In een hoogstapelmagazijn reikt een reachtruck meer dan 6 meter hoog en is de ruimte tussen heftruck en stelling zeer klein. In sommige gevallen wordt klasse 1 vlakheid ook gevraagd voor vloeren in machinefabrieken, zodat er op de vloer geassembleerd kan worden met hoge toleranties. 

Voor bijvoorbeeld een fietsenstalling is echter een verhoogde vlakheid niet noodzakelijk, hoewel er in de praktijk dan ook wel om klasse 1 gevraagd wordt. Navraag leert ons in dergelijke twijfelachtige gevallen dat een bestekschrijver is geschrokken van afwijkingen die bij een klasse 4 of 5 vloer op de lange afstand (3 en 5 meter) aanwezig mogen zijn en daarom klasse 1 voorschrijft. Een klasse 1 vloer is voor de vloerenlegger erg moeilijk om te maken, met name om de zeer geringe afwijking die op 1 meter is toegestaan. Daarmee is de realisatie van een vloer in vlakheid klasse 1 ook duurder en niet altijd noodzakelijk. 

Samengevat 
De Ruys Groep bespreekt graag met u aan welke eisen een vloer voor uw situatie precies moet voldoen. Een beetje afschot of toch liever plasvrij. Een gladde vloer of toch liever antislip. Hoewel er soms keuzes moeten worden gemaakt, zorgen we er op die manier altijd voor dat u een vloeroplossing krijgt die past bij uw wensen en eisen.

Lodewijk Beringen

Contact

Wij vertellen u graag meer over ons brede aanbod van vloeren en vloeroplossingen.
Lodewijk Beringen, commerciële binnendienst & calculator Ruys Vloeren
Vorige Over wandaansluitingen en vloerbeëindigingen
Volgende Vloeren onder afschot