Ga naar content
Vorige Over antislip vloeren, vloeren op afschot en supervlakke vloeren
Volgende Voor iedere situatie een unieke vloer

Bij vloeren onder afschot zijn er veel zaken waar vooraf al goed over nagedacht moet worden: de keuze van een afwateringssysteem en de manier waarop het afschot wordt aangebracht. Ook het op juiste hoogte stellen en de afwerking van de constructievloer zijn essentieel. In dit blog leggen we graag uit waar rekening mee moet worden gehouden om een plasvrije, prettig werkende afschotvloer te realiseren. 

Het afwateringssysteem
Bij een vloer onder afschot moet als eerste het afwateringssysteem worden gekozen: welk type put of goot is er nodig? Er zijn volop mogelijkheden. Let daarbij ook op de transportmiddelen die op de nieuwe vloer gebruikt zullen worden. Deze transportmiddelen moeten uiteraard over de putten en goten kunnen rijden. Dit betekent dat de putten/goten de lasten goed moeten kunnen dragen. Er wordt niet altijd gerealiseerd dat een palletwagen met kleine wielen per vierkante millimeter een enorme belasting geeft.Een goed afschotplan

De positie van putten en goten dient zorgvuldig te worden bepaald. Als de afwateringssystemen in drukke transportgangen worden toegepast, kan het als lastig worden ervaren dat de put - en daarmee het afschot - in het midden van de gang wordt toegepast. Maar een put aan de zijkant plaatsen, brengt bij de deuren technische moeilijkheden met zich mee. Ons advies is daarom om vooraf goed na te denken over het afschotplan. In ieder geval moet worden voorkomen dat een put vlak voor een deurdoorgang komt te liggen.

Industriële bedrijfsvloer Ruys Groep

Welk afschotpercentage toepassen

Het percentage afschot wordt door de Ruys Groep geadviseerd op minimaal 1 cm per meter (=1 %). Is het afschot minder dan 1 %, dan kunnen er plasjes achter blijven op het vloeroppervlak. Bij de meeste type vloeren is het technisch mogelijk om het afschotpercentage groter te maken, maar de mensen die dagelijks op deze vloeren werken, ervaren dit als zeer onprettig. Een afschot sterker dan 1,5 % geeft namelijk een scheefstand onder de voeten. Dit kan leiden tot lichamelijke problemen. Een vloer met 1 % afschot maken, die tevens plasvrij is, is wel degelijk mogelijk. Er is veel kennis, ervaring en expertise nodig om dit te kunnen realiseren en te garanderen. Bij de Ruys groep is dit - uiteraard - aanwezig, waardoor wij gegarandeerd een plasvrije vloer kunnen leveren, zonder dat medewerkers last krijgen van een onnodig hoog percentage afschot. 

Bij bepaalde vloertypes, waarvan het aan te brengen mengsel vloeibaar is, is 1,5 a 2 % zelfs het maximale afschotpercentage. Bij het samenstellen van de speciale betonmengsels voor het aanbrengen van afschotlagen zal terdege rekening gehouden moeten worden met het afschot percentage. Behalve een eigen receptuur beton passen wij een korte, speciale staalvezel toe om de buigtreksterkte te verbeteren. De plastische krimp zal hierdoor beter worden verdeeld over het vloerdeel. Ook de korrelgrootte is van belang en moet worden bepaald aan de hand van de dekking nabij de put. Dat is in de meeste gevallen het dunste vloerdeel.

Maasrooster
De constructievloer op hoogte stellen
In de ontwerpfase zal doorgaans de ruwbouwer gevraagd worden om de constructievloer op bijvoorbeeld 100 mm onder peil aan te brengen. De putten en goten zullen naar gelang de diagonale afstand op hoogte gesteld moeten worden. De Ruys Groep kan hier uiteraard advies over geven. Als er wordt gekozen om een constructievloer met staalvezel te storten, dan kunnen er ook zaagsnedes moeten worden aangebracht. Hierbij moet goed rekening worden gehouden met de afschotten die later in de deklaag moeten komen. Goed overleg met het vloerenbedrijf over de zaagsnede is hier van belang.

Afwerking constructievloer
De afwerking van de constructievloer moet ruw en vrij van cementhuid zijn, waardoor de afschotlaag een goede aanhechting kan krijgen met de constructiebeton. Deze afwerking kan op verschillende manieren worden verkregen. Het oppervlak kan na uitharding gestraald of gefreesd worden. 
Enveloppe afschot
Om de stelhoogte van een put of goot te bepalen, moet het afschotpercentage over de diagonale lijn van put tot aan het hoogste punt berekend worden. Hoe langer de diagonale lijn, hoe groter de kans dat er uiteindelijk water zal achterblijven. In grotere ruimtes adviseren we daarom vakken te maken van ca 10x10 meter waarin 1 put in het midden van het vak geplaatst wordt. De langste diagonaal zal dan bijna 7 meter zijn. Het hoogteverschil in dit vak is dan 70 mm vanaf de put tot de hoek van de ruimte of het hoogste vloerdeel. Wij noemen dit afschot de ‘’enveloppevorm’’. Rekening houdend met een aanvangsdikte van 40 mm bij de put, zal de ondervloer dan op - 110 mm moeten liggen, immers 40 mm aanvangsdikte plus 70 mm afschot is 110 mm. 
De vloer op een oor
Een andere afschotwijze is dat water over een rechthoek naar een draingoot of bakgoot in de vloer wordt geleid. In vakjargon heet dit de vloer ‘’op één oor’’ aanbrengen. Er moet echter terdege worden opgelet dat deze niet tot dicht bij de wand doorloopt, omdat anders het afschot van de wand naar de goot veel te sterk wordt. En dan moet er nog rekening worden gehouden met kolommen, met waar de machines komen te staan en transportroutes. In het algemeen is ook het doel om alle deuren op 0 niveau te plaatsen en de vloer aan beide zijden van een binnenwand op hetzelfde niveau, voor het geval er ergens in de toekomst een wand verwijderd wordt.
De Ruys Groep heeft al vele vloeren vervaardigd in de voedingsindustrie die moeten voldoen aan de HACCP en IFS normen. We kunnen goed adviseren om de juiste goten en putten te kiezen, waarbij RVS de enige logische keuze is. Ook kunnen we zorgdragen voor RVS maatwerk en montage. Zorg vooraf voor een gedegen afschotplan om de constructievloer direct op de juiste hoogte te stellen. Ook daarin kunnen we meedenken.
Lodewijk Beringen

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op
Lodewijk Beringen, commerciële binnendienst & calculator Ruys Vloeren
Vorige Over antislip vloeren, vloeren op afschot en supervlakke vloeren
Volgende Voor iedere situatie een unieke vloer