Ga naar content

De zware industie is voor de Ruys Groep gene onbekend terrein. In de afgelopen 45 jaar hebben wij al vele industrievloeren verlegd in de metaalindustrie, chemie en afvalverwerkers. In de zware industrie draait alles om zware belastingen. Niet alleen van de zware machines die zich voortbewegen over de vloer, maar ook doordat zware transportmiddelen hun product laden en lossen op de vloer. Daarnaast wordt er in de recyclingbranche vaak gebruik gemaakt van bijtende vloeistoffen die effect kunnen hebben op de ondergrond. De industrievloer moet daarom bestand zijn tegen dit soort invloeden om de productieprocessen zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. De Ruys Groep kan uw bedrijf in de zware industrie voorzien van een zeer sterke bedrijfsvloer die aan al deze eisen voldoet. 


 

De uitdagingen voor een vloer in de zware industrie

In de zware industrie vinden zeer uiteenlopende processen plaats, waardoor de bedrijfsvloeren in deze branche diverse uitdagingen hebben. Bij Ruys Groep hebben wij veel ervaring met deze uitdagingen, zodat wij u een passende industrievloer adviseren die elk van deze uitdagingen kan beantwoorden.

Industrievloer voor de zware industrie

De ruige productieprocessen in de zware industrie

In de zware industrie heeft de bedrijfsvloer veel zware belastingen te verduren. Er vindt intensief verkeer plaats door bulldozers, vrachtwagens, shovels, kranen en andere zware machines. Daarnaast vallen zware voorwerpen op de vloer of worden ze door de machines over de vloer geschoven en laden en lossen vrachtwagens hun product direct op de vloer. De industrievloer moet dus bestand zijn tegen de zware impact door het ruige werk dat in de zware industrie moet worden verzet. De Ruys Groep heeft de nodige ervaring met deze productieprocessen en legt kwalitatieve sterke vloeren die jarenlang meegaan in de zware industrie.

Industrievloer voor de zware industrie

Agressieve vloeistoffen

In de afvalverwerkings- en recyclingindustrie wordt vaak gewerkt met agressieve vloeistoffen. Denk hierbij aan olieachtige substanties als koelvloeistoffen en sappen vanuit het restafval en chemisch afval, accu's die zuur lekken voordat deze in extreem hete ovens worden gedeponeerd en metaaldelen die worden geslepen en gelast. Een aantal voorbeelden van zware belastingen die de industrievloer in de zware industrie op de proef stellen. De Ruys Groep biedt een duurzame vloeroplossing.

Veilige werkomgeving door goede industrievloer 

Het belang van veilig werken in deze sector is zeer groot. Transportmiddelen en mensen moeten zich veilig over de vloer kunnen bewegen. Maar het gebruik van vloeistoffen binnen de afvalverwerking en recycling is gebruikelijk. Als restproduct maar ook voor reiniging en als stofbeperking in de ruimte wat door het interne verkeer en droge producten ontstaat. Antislip is een belangrijke factor wanneer de grote wrijving die de wielen van de transportmiddelen op de vloer en het laadgewicht veroorzaken samen gaat met een natte ondergrond. Slippende wielen en een langere remafstand vergroten de kans op ongelukken die in deze sector vaak grote gevolgen hebben. Een belangrijke eis waar de Ruys Groep bekend mee is en een kwalitatieve industrievloer voor kan bieden.

Supersnelle renovatie van uw industrievloer 

De continuïteit van het bedrijfsproces is ook in de zware industrie van belang. De Ruys Groep kan in een zeer kort tijdsbestek een complete vloerrenovatie uitvoeren met een kwalitatief sterke industrievloer die bestand is tegen de zwaarste beproevingen in de zware industrie. Onze vloeroplossing beperkt de downtime en biedt een duurzame investering waar nog jaren lang op kan worden gewerkt.


Industrievloer voor de zware industrie
Industrievloer voor de zware industrie

De subsectoren waar onze vloeren geschikt voor zijn 

De industrievloeren in de zware industrie worden in diverse typen bedrijven verlegd: 

  • Metaalindustrie;
  • Afvalverwerking; 
  • Recycling; 
  • Papier grafische indstrie;
  • Chemie. 

 

De meest gelegde vloer in de zware industrie

Referenties in de zware industrie

logo Attero
logo GETEC park emmen
logo Oceanco
logo Trivium Packaging
Hendrik Ruys directeur Ruys Groep

Vloeroplossing op maat?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Hendrik Ruys, directeur Ruys Groep